Home / Međimurske pjesme / Emina


Emina Grahovec

eminaEmina Grahovec rođena je 8. lipnja 1986. godine u Čakovcu. Pjeva od 2000. godine pobjedivši na dječjem festivalu "Djeca Mačkovca pjevaju". Te iste godine pjevala je na "Malom Brodfestu" u Slavonskom Brodu. Od te godine sudjeluje na svim važnijim tamburaškim festivalima (Pitomača, Zagorska krijesnica u Krapini, Kre Mure i Drave - Prelog, Međimurske popevke - Nedelišće).

Posebno je ponosna na svoj nastup u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu u ožujku 2006. godine. Pjeva autorske pjesme na kajkavskom narječju pa se time svrstava u sam vrh mladih hrvatskih pjevačica tamburaške glazbe. Studira predškolski odgoj u Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu.

Zahvaljujem se Željku i Emini Grahovec na ustupljenom pjesmama s pravom korištenja na mojim stranicama.

lesar.info

http://www.lesar.info/modules/mastop_publish/?tac=Emina