Izbornik
Blog : Tajne granice Slovenije i Hrvatske u Međimurju (2)
on 2008/4/27 16:33:07 (10897 reads)

U prošlom postu pisao sam o slovenskim pripremama za utvrđivanje zajedničkog, hrvastko-slovenskog stajališta za iznošenje graničkog spora pred međunarodnu arbitražu. Taj posao povjeren je Mješovitom povjerenstvu, hrvatskom dijelu Povjerenstva predsjedava Davorin Rudolf a slovenskom Miha Pogačnik. I to je sve što se u proteklom tjednu moglo saznati o radu toga Povjerenstva koje je svoj prvi sastanak održalo 22. travnja u Rijeci. Iz izjava Pogačnika i Rudolfa nakon toga sastanka jasno se moglo razabrati da Slovenija ostaje kod tvrdnje o 22 sporne točke na zajedničkoj granici dok Hrvatska smatra da je sporno samo 8 točaka. Četiri, po slovencima sporne točke u Međimurju prikazao sam na njihovim kartama. Da podsjetim: slovenci smatraju da granica mora ići sredinom korita rijeke Mure.

S obzirom da je na večini karata do sada (izuzetak su karte katastra) objavljivanih kod nas državna granica označavana dosta neprecizno, a k tome i debelim crtama što je onemogučavalo stvarni uvid o presjecanju državne granice rijeke Mure, u ovom postu objavljujem najpreciznije karte, po meni jedine granične crte između Slovenije i Hrvatske na području Međimurja. Naime, granica između Slovenije i Hrvatske (nekada Republike u sastavu Jugoslavije) bile su utvrđene prema granicama katarstarskih općina. To je zatečeno stanje na dan 25. lipnja 1991. godine kada je Slovenija proglasila samostalnost.
Te granice kao međudržavne granice potvrdila je i Badinterova komisija kao granice novonastalih država.

Prema karti Državne geodetske uprave Republike Hrvatske granice katarstarskih općina uz međudržavnu granicu i rijeku Muru izgledaju ovako: (napomena: podloga na kojoj je icrtan vektorski prikaz katastarskih granica općina je službena topografska karta u mjerilu 1:25 000)

Karta broj 1 prikazuje granicu od Veličkog vrha na području općine Štrigova pa do Stavžane gdje granica dolazi na Muru i do Lapšine. (katastarske općine Štrigova i Sveti Martin)

Open in new window


Karta broj 2 prikazuje granicu na podrujčju općene Sveti Martina na Muri (od Murišća do Marofa) te grada Mursko Središće (od Hlapićine do naselja Mursko Središće); (katastarske općine Sveti Martin, Hlapičina i Mursko Središće

Open in new window


Karta broj 3 prikazuje granicu na području grada Murskog Središća te naselja Peklenica i Križovca. (katastarske općine Mursko središće, Peklenica i Križovec)

Open in new window


Karta broj 4 prikazuje granicu na području općine Podturen – naselja Ferketinec, Podturen i Novakovec. (katastarske općine Ferketinec, Podturen i Novakovec)

Open in new window


Karta broj 5 prikazuje granicu na području općina Dekanovec i Domašinec gdje se i nalazi tromeđa Slovenija-Hrvatska-Mađarska. (katastarske općine Dekanovec i Domašinec)

Open in new window