Izbornik
Blog : U prosjek te ljubim
on 2014/7/4 11:27:44 (877 reads)

Svake godine Državni zavod za statistiku obrađuje podatke o takozvanoj „distribuciji neto plaća“. Radi se o obradi podataka neto isplaćenih plaća u ožujku mjesecu za zaposlene koji su plaću primili a fond sati im je bio od 160 do 200. Podaci u broju radnika i visini plaća razvrstani su u „platne razrede“, prvi čini onaj do 2.000 kuna a posljednji prikazuje broj primatelja plaća većih od 10.000 kuna.
Prema podacima DZS u ožujku 2013. godine (2014. podatak će biti objavljen početkom 2015.) broj zaposlenih koji su primili plaću i fond sati im je bio od 160 do 200 iznosi 933.723 zaposlenih. Prosječna neto plaća bila je 5.516 kuna. Iako DSZ nije to naveo, zaključujem da u te podatke nisu uključeni zaposleni kod obrtnika, zanatlija, OPG, slobodne profesije i još neki poslodavci koji nisu obvezni izvješća dostavljati DSZ-u.
Što pokazuju podaci o distribuciji plaća?


Plaću do 2.000 kuna primilo je 13.072 zaposlena ili 1.4%.
Od 2.201 do 2.500 primilo je 66.294 zaposlenih ili 7,1%.
Od 2.501 do 2.800 primilo je 49.478 zaposlenih ili 5.3%.
Od 2.801 do 3.100 primilo je 58.824 zaposlenih ili 6,3%.
Od 3.101 do 3.400 primilo je52.228 zaposlenih ili 5,6%
Od 3.401 do 37.00 primilo je 52.288 zaposlenih ili 5,6% (nije greška)

Zbrojimo to: do 3.700 kuna neto plaće primilo je 279.194 zaposlenih ili 31.3%.

Od 3.700 do 4.000 primilo je 50.421 zaposlenih ili 5.4%
Od 4.000 do 4.500 primilo je 86.836 zaposlenih ili 9.3%.
Od 4.501 do 5.000 primilo je 81.233 zaposlenih ili 8,7%.

Zbrojimo sada sve: do 5.000 kuna plaće primilo je 497.711 zaposlenih ili 54.7%

Od 5.001 do 6.000 primilo je 152.196 ili 16,3%

Zbrojimo opet sve: do 6.000 kuna neto plaću primilo je 649.907 zaposlenih ili 71%.

Od 6.001 do 8.000 primilo je 162.467 zaposlenih ili 17,4%.
Od 8.001 do 10.000 primilo je 55.089 zaposlenih ili 5,9%.
Više od 10.000 primilo je 53.222 zaposlenih ili 5,7%.

Pošto je prosjek plaće u tom mjesecu bio 5.516 kuna a DSZ ima platni razred od 5.001 do 6.000 nije moguće precizno izračunati koliko zaposlenih prima plaći DO ili manju od prosječne. Mogu samo dati procjenu da je ta brojka oko 573.000 ili oko 61 %.

Ove podatke pratim od 2007. Bitnih pomaka nema.