Nova podvala naše diplomacije

Datum 2013/3/7 18:42:46 | Topic: Blog

Ovaj memorandum o dugu Ljubljanske banke između HR i SLO je nova podvala. Naše potraživanje 260 milijuna eura neće moći biti predmet sukcesije ako se samo jedna od sedam dražava ex Yu tome usprotivi. Zbog protivljena BiH već je jedan pokušaj propao. Sada će i Kosovo biti protiv. Zbog dugova Jugo banke. Multilarna sukcija ne ide a za bilateranu nisam nikada čuo. I najvažnije: o potraživanju 160 milijuna eura koje potražinu građani RH od Ljubljanske banke nisu ni pokušali dogovarati. Epilog: RH ostaje bez 260 milijuna eura i dobija SLO ratifikaciju za ulazak u EU. Nakon toga to se pitanje više neće smijeti otvarati.


This article comes from lesar.info
http://www.lesar.info

The URL for this story is:
http://www.lesar.info/modules/news/article.php?storyid=626