Izbornik
Blog : Jadranka Kosor: ne znamo što radimo
on 2007/3/24 13:37:33 (984 reads)

U svojim rasprava u Saboru često sam upozoravao na činjenicu da u zakonima o kojima raspravljamo ima previše odredbi koje upućuju da će neke detalje, način ostvarivanja i uvjeti za ostvarivanje nekih prava, postupak, nadležne službe ili tijela utvrditi nadležan ministar ili Vlada nekim pravilnikom, odlukom, uredbom... odnosno podzakonskim aktom.

Najviše rezerve iskazivao sam prema onim odredbama zakona koje su upućivale na to da će se uvjeti, način ostvarenja i postupak prava građana iz zdravstvneog ili mirovinskog osiguranja utvrditi pravilnicima koje donose HZZO ili HZMO.
Rokovi za donošenje tih famoznih podzakonskih akata obično bivaju tri ili šest mjeseci.

U razgovorima s ljudima koji rade u državnoj upravi ili lokalnoj samoupravi često sam čuo kako se žale da neki zakon ne mogu provoditi – primjeniti jer ministar nije donio pravilnik ili Vlada nije donijela odluku, pa zavod nije donio pravilnik, pa nema uredbe Vlade, itd, itd.
Analizirajući zakone koje je Sabor usvojio u posljednjih godinu dana, ustanovio sam da u prosjeku za provedbu jednog zakona treba donjeti deset podzakonskih akata.

Želeći dobiti uvid u poštivanje i provedbu zakona od strane Vlade u dijelu u kojem je bila obavezna donjeti podzakonske akte, dana 30. siječnja ove godine predsjedniku Vlade Sanaderu uputio sam pisano zastupničko pitanje i zatražio da mi dostave popis:

a) podzakonskih akata koje je Vlada donijela u zakonom predviđenom roku
b) podzakonskih akata koje je Vlada donijela NAKON zakonom predviđenog roka
c) podzakonskih akata koje Vlada NIJE donijela a morala je donjeti

U svojem pitanju koncentrirao sam se samo na obaveze VLADE a ne i na obaveze raznih zavoda, ureda, ministarstva, tajnih službi...

Iako je poslovnički rok za davanje odgovora na pisana zastupnička pitanja 30 dana, odgovor sam dobio 16. ožujka ove godine a u potpisu je potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor.

Citiram odgovor:
„S tim u vezi, Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 187. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora, izvješćuje da u navedenom roku nije u mogućnosti prikupiti sve potrebne podatke za dostavu odgovora na predmetno zastupničko pitanje.
Nakon što dobijemo ove podatke, Vlada Republike Hrvatske će dostaviti odgovor na predmetno zastupničko pitanje“

Kraj. To je sve što je Jadranka Kosor napisala.
Čak se nije ispričala što je grubo prekršila Poslovnik Sabora i odgovor poslala 14 dana NAKON roka.
Ali, od koga to Vlada „prikuplja“ podatke? Pa zar Vlada nema registar podzakonskih propisa koje donosi? Oni „prikupljaju“ podatke!? Gdje? Od koga? Kako? Dokle?

A što bi tek bilo da sam zatražio popis podzakonskih akata koje su donijela ili su trebala donijeti sva ministarstva? Ili da sam dodao i podzakonske propise zavoda, ureda i ostalih tijela s javnim ovlastima?

Što mi je Jadranka Kosor zapravo odgovorila? Gospodine zastupniče, mi ne znamo što radimo! Ne znamo što JESMO uradili u roku, ne znamo što JESMO uradili izvan roka i ne znamo što NISMO uradili a morali smo.

Hvala na iskrenosti gospođo Kosor.