Izbornik
Blog : Otvoreno pismo Ustavnom sudu
on 2007/5/25 13:33:35 (1114 reads)

Poštovane gospođe sutkinje i poštovana gospodo suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

obraćam vam se ovim otvorenim pismom, ne želeći da ga shvatite kao pokušaj utjecaja ili bilo kakvog obilka pritiska na neovisnost sudstva, instituciju Ustavnog suda Republike Hrvatske i vas osobno jer mi to nikako nije namjera. Naprotiv, želio bih skrenuti vašu pozornost na jedan veliki problem i apelirati na vašu profesionalnost i stručnost.


U studenom 1999. godine Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnešen je Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti odredaba Zakona o mirovinskom osiguranju, koje se tiču invalidskih mirovina invalida rada. Naime, reformom prava invalida rada njihova su primanja znatno umanjena, ne omogućujući im zadovoljenje najsonovnijih životnih potreba, a kamoli dostojan život njima i njihovim obiteljima. Nakon primjene Zakona o mirovinskom osiguranju iz 1998. (od 1. siječnja 1999.) visina invalidske mirovine prevedene ili kasnije priznate zbog utvrđene okolnosti "profesionalne nesposobnosti za rad", ovisi o činjenici je li takav korisnik i nadalje u radnom odnosu ili je izvan radnog odnosa, odnosno izvan mirovinskog osiguranja po bilo kojoj osnovi.

U Republici Hrvatskoj u prosincu 1998. godine, bilo je oko 60 000 invalida rada, od tog
broja pretežno je bilo nezaposlenih invalida rada (preko 35 000), zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom preko 6000, a zaposlenih s punim radnim vremenom na drugim odgovarajućim poslovima oko 20 000. Reforma prava invalida rada nepravedno je provedena, budući da su novčana primanja koja su ranije ostvarivala, iako su bila privremenog karaktera, zamijenjena stalnim ali znatno umanjenim primanjem, koja im ne osiguravaju zadovoljenje ni najosnovnijih životnih potreba, a kamoli dostojan život njima i njihovim obiteljima.

Ovakva reforma nije u skladu ni s Konvencijom Međunarodne organizacije rada broj 102 o minimalnoj visini socijalnog osiguranja - Davanje za invalidnost, kao niti s Konvencijom br. 121, kojima je određeno da se u takvim slučajevima novčane isplate utvrđuju u odnosu na plaću, dok se u Republici Hrvatskoj određuje u odnosu na mirovinu. Prema Konvenciji ni jedno davanje ne smije biti manje od minimalnog iznosa, a po važećim propisima u Republici Hrvatskoj minimalni iznos za osobe s invaliditetom nije određen.

U veljači 2001. godine i Hrvatski savez invalida rada je podnio Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti istih odredaba Zakona o mirovinskom osiguranju,. Gotovo šest godina kasnije, 8. prosinca 2006., pučki pravobranitelj, ovlaštenik Hrvatskog sabora, podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom istih ti, već ranije navedenih, odredaba Zakona o mirovinskom osiguranju koje diskriminiraju invalide rada i stavljaju ih u iznimno težak položaj, u kojem se nalaze i danas. «Zahtjev je podnesen nakon što je uočeno nepostupanje Ustavnog suda po prijedlozima (više podnositelja) za ocjenu ustavnosti spornih odredaba Zakona o mirovinskom osiguranju, tijekom sedam godina» - citat iz Izvješća pučkog pravobranitelja za 2006. godinu.

Tijekom sedam godina, Ustavni sud nije našao za shodno postupiti prema prijedlozima za ocjenu ustavnosti, niti je zahtjev pučkog pravobranitelja pokrenuo ovaj predmet s mrtve točke. Invalidi rada, ugrožena su skupina čija su prava i potrebe, na žalost smo deklarativno, od značaja za Republiku Hrvatsku. Riječ je o ljudima koji žive u iznimno teškim materijalnim uvjetima i koji svojem invaliditetu usprkos, čine nadljudske napore kako bi mogli prehraniti i skrbiti za svoje obitelji, pošteno i u skladu sa zakonom i Ustavom zajamčenim pravima. Kada država zanemari ili povrijedi ta temeljna, neotuđiva ljudska prava, oči javnosti uprte su u Ustavni sud Republike Hrvatske, instituciju koja štiti (ili bi trebala štititi) Ustav Republike Hrvatske i sva ona prava koja su tim temeljnim pravnim aktom zajamčena. U ovom slučaju, to se zbog nepostupanja i šutnje Ustavnog suda, tijekom sedam godina(!), nije dogodilo. Ovakvim (ne)postupanjem Ustavnog suda Republike Hrvatske ubijate svaku nadu građana Republike Hrvatske u pravdu i povjerenje u funkcioniranje pravne države koju u ovom slučaju simbolizira Ustavni sud Republike Hrvatske.

Da možete biti brzi i efikasni, dokazuje i Vaša odluka kojom ste, na vlastitu inicijativu, ukinuli odredbe zakona kojim ste bili uskraćeni dodatka na plaču po osnovi minulog rada i time ste sebi i državnim dužnosnicima povećali plaće za 0,5% po godini radnog staža.

Molim vas da ovo otvoreno pismo protumačite, u skladu sa mojom namjerom i dubokom željom, kao apel za pomoć svim invalidima rada čija su prava povrijeđena, a čiji predmeti čekaju svoju sudbinu i bilo kakvo postupanje od strane Ustavnog suda već sedam godina. Ne dopustite da čekaju dulje.Zastupnik u Hrvatskom saboru


Dragutin Lesar