Izbornik
Blog : Isplata dijela plaće u bonovima
on 2012/2/28 12:07:19 (1048 reads)

28. veljače 2012.
1) Prema Zakonu o čeku
Prema članku 21. stavku 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Narodne novine, broj 75/08), kuna je zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Temeljem članka 22. istoga Zakona, Hrvatska narodna banka ima isključivo pravo izdavanja novčanica i kovanog novca, uključujući numizmatičke kovanice.
Člankom 28. Zakona o čeku (Narodne novine, broj 74/94) propisano je kako je zabranjeno pravnim i fizičkim osobama izdavanje i uporaba pisanih isprava (bonova i sl.) koje služe kao sredstvo plaćanja proizvoda i usluga te za isplatu plaća i naknadu troškova i ostalih materijalnih prava, čije izdavanje i uporaba nije utvrđena Zakonom i drugim propisima na temelju zakona. Temeljem članka 27. Zakona o čeku, novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako postupi protivno odredbi članka 28. istoga Zakona. Za prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kuna.


Budući da Državni inspektorat Republike Hrvatske nadzire primjenu propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika, što između ostalog uključuje i problematiku plaća, mišljenja smo kako je Državni inspektorat nadležan i za postupanje prema članku 27. i 28. Zakona o čeku.
(Ministarstvo financija RH. http://www.mfin.hr/hr/novosti/isplata ... ovima-2012-02-28-09-53-21)

HRVATSKI SABOR

KLUB ZASTUPNIKA
Hrvatskih laburista – Stranke rada
Tel: (01) 4569-481
e-mail: klub.laburisti@sabor.hr

U Zagrebu, 28. veljače 2012.
Državni inspektorat
Petračićeva 4
10000 Zagreb

Predmet: Podaci o broju prijava zbog prekršaja iz čl. 28. Zakona o čekuPoštovani,

Molimo Vas da nam hitno dostavite podatke o tome koliko prekršajnih prijava su inspektori rada u toku 2011. godine podnijeli protiv pravnih osoba i odgovornih osoba u pravnim osobama za prekršaje iz čl. 28. Zakona o čeku.


S poštovanjem,


Predsjednik Kluba zastupnika
Hrvatskih laburista – Stranke rada

Dragutin Lesar


HRVATSKI SABOR

KLUB ZASTUPNIKA
Hrvatskih laburista – Stranke rada
Tel: (01) 4569-481
e-mail: klub.laburisti@sabor.hr

U Zagrebu, 28. veljače 2012.Visoki prekršajni sud
Ulica Augusta Šenoe 30
10000 ZagrebPredmet: Podaci o broju i iznosima sankcija za prekršaj iz čl. 28. Zakona o čekuPoštovani,

Molimo Vas da nam hitno dostavite podatke o tome koliko je prekršajnih sankcija u kalendarskoj godini 2011. izrečeno temeljem čl. 27. Zakona o čeku, a u vezi prekršaja iz čl. 28. istog Zakona, i to:

a) za pravne osobe
b) za odgovorne osobe u pravnim osobama
c) podatke o broju sankcija i visini novčane kazne izrečene za svaki pojedini slučaj.


S poštovanjem,


Predsjednik Kluba zastupnika
Hrvatskih laburista – Stranke rada

Dragutin Lesar