Izbornik
Blog : ILO izračunao kupovnu moć plaća
on 2012/4/2 17:22:10 (2199 reads)

Hrvatska prosječna plaća iznosi 1756 dolara po paritetu kupovne moći, odnosno gotovo 300 dolara više od prosječne plaće u svijetu, ali i, primjerice, gotovo dvostruko manje od američke po istom kriteriju, objavio je BBC prenoseći podatke Međunarodne organizacije rada iz izvještaja o plaćama u svijetu za 2010/2011 godinu.
Dolar po paritetu kupovne moći (PPP dolar) posebno je dizajnirana mjerna jedinica koja odgovara jednom američkom dolaru potrošenom u SAD-u, odnosno, kako navodi BBC, konverzija u PPP dolare pokazuje koliko se za prosječnu plaću iz neke zemlje može kupiti dobara i usluga u SAD-u.


Prosječna plaća u svijetu iznosi 1480 dolara po paritetu kupovne moći, po izračunu ILO-a.
BBC naglašava kako je izračun prosječne plaću u svijetu bio "herkulski posao". Ekonomisti ILO-a su, naime, prvo morali izračunati ukupnu masu plaća za svaku državu. Da bi to učinili, morali su pribaviti prosječnu plaću iz svakog nacionalnog ureda za statistiku i pomnožiti ga s brojem zaposlenih za svaku zemlju. Zatim su ukupne mase plaća iz svih zemalja zbrojili i podijelili s ukupnim brojem radnika u svijetu. Rezultat je prosječna svjetska plaća od 1480 PPP dolara.
PS: prema službenoj informaciji koju smo danas dobili iz ILO-a ovi podaci koje je prenio BBC nisu službeni ni konačni. Ali ih nisu ni demantirali, kažu da njihovi eksperti još rade na anlizi.
PROSJEČNA PLAĆA PO PARITETU KUPOVNE MOĆI


ZEMLJA PROSJEČNA PLAĆA U PPP$
SVIJET 1480 $
1 Luksemburg 4089
2 Norveška 3678
3 Austrija 3437
4 Sjedinjene Američke Države 3263
5 Velika Britanija 3065
6 Belgija 3035
7 Švedska 3023
8 Irska 2997
9 Finska 2925
10 Republika Korea (Južna) 2903
11 Francuska 2886
12 Kanada 2724
13 Njemačka 2720
14 Singapur 2616
15 Australija 2610
16 Cipar 2605
17 Japan 2522
18 Italija 2445
19 Island 2431
20 Španjolska 2352
21 Grčka 2300
22 Novi Zeland 2283
23 Južna Afrika 1838
24 Malta 1808
25 Izrael 1804
26 Češka 1786
27 Hrvatska 1756
28 Turska 1731
29 Katar 1690
30 Hong Kong 1545
31 Poljska 1536
32 Slovačka 1385
33 Mađarska 1374
34 Makedonija 1345
35 Bosna i Hercegovina 1338
36 Estonija 1267
37 Rusija 1215
38 Jamajka 1135
39 Litva 1109
40 Argentina 1108
41 Latvija 1098
42 Srbija 1058
43 Čile 1021
44 Bocvana 996
45 Malezija 961
46 Bjelorusija 959
47 Rumunjska 954
48 Bahrein 917
49 Panama 831
50 Mauricijus 783
51 Brazil 778
52 Makao 758
53 Kazahstan 753
54 Bugarska 750
55 Kolumbija 692
56 Ukraina 686
57 Kina 656
58 Meksiko 609
59 Gruzija 603
60 Azerbajdžan 596
61 Egipat 548
62 Tajland 489
63 Armenija 471
64 Dominikanska Republika 462
65 Moldavija 438
66 Mongolija 415
67 Sirija 364
68 Kirgistan 336
69 Indija 295
70 Filipini 279
71 Pakistan 255
72 Tadžikistan 227