Izbornik
Blog : Zakon o upravljanju državnom imovinom
on 2012/12/15 14:41:21 (878 reads)

Na početku mandata u Saboru dao sam prisegu koja glasi:

»Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.«

S obzirom da nikakvim sredstvima u Saboru nismo uspjeli zaustaviti nezakonito raspolaganje državnom imovinom od strane Vlade RH odličio sam podnjeti
kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu

Podnositelj prijave: Dragutin Lesar, zastupnik u Hrvatskom saboru

Oštećenik: Republika Hrvatska

Osumljičeni: Zoran Milanović, predsjednik Vlade RH


Zbog nepoštivanje Zakona o upravljanju državnom imovinom

i osnovane sumnje počinjejna kaznenog dijela iz članka 339. Kaznenog zakona koji glasi:

Službena ili odgovorna osoba koja kršenjem zakona ili drugih propisa, propuštanjem dužnog nadzora ili na drugi način očito nesavjesno postupa u obavljanju službe, pa time prouzroči težu povredu prava drugoga ili znatnu imovinsku štetu, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.