Izbornik
Blog : Zašto za neke može po hintom postupku a za dužnosnike ne?
on 2013/12/16 13:45:28 (842 reads)

HRVATSKI SABOR

KLUB ZASTUPNIKA
Hrvatskih laburista-Stranke rada

U Zagrebu, 16. prosinca 2013.


PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORAPredmet: Prigovor na predloženi dnevni red 11. izvanredne sjednice Hrvatskog sabora


Temeljem članka 225. stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora (NN 81/13), podnosimo prigovor na predloženi dnevni red 11. izvanredne sjednice Hrvatskog sabora radi neuvrštavanja na dnevni red Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, P.Z. br. 356, kojeg je Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada uputio u saborsku proceduru dana 24. travnja 2013. godine.

Smatramo da je uvrštenje ovog Prijedloga zakona na dnevni red izvanredne sjednice Sabora nužno zbog opravdanih državnih razloga, odnosno potrebe da se u uvjetima gospodarske i financijske krize, te njenog negativnog utjecaja na fiskalnu održivost državnog proračuna i zaposlenost, smanjenjem troškova rada državnih dužnosnika očuva što veći broj radnih mjesta u javnom i privatnom sektoru.


Prigovor potkrepljujemo argumentima istovjetnim onima koje Vlada RH navodi kao obrazloženje podnošenja Prijedloga zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, a koji je uvršten na dnevni red 11. izvanredne sjednice. Naime, u svom Prijedlogu zakona Vlada RH, između ostalog, navodi da je u uvjetima oskudice i krize uloga države posebno naglašena. Slijedom toga, da bi javna vlast u promijenjenim gospodarskim i socijalnim okolnostima djelotvorno zaštitila dobrobit pojedinaca i same društvene zajednice, osiguravajući pritom ostvarenje temeljnih vrednota, njezina je ustavna ovlast i dužnost prilagoditi zakonsko uređenje tim novim prilikama, što uključuje i redefiniranje određenih prava. Kako bi se, shodno tomu, u što žurnijem roku raspravilo i smanjenje plaća državnih dužnosnika za 21%, tražimo uvrštenje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, P.Z. br. 356, na dnevni red 11. izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.


Predsjednik

Dragutin Lesar