Izbornik
Blog : ZAŠTITA POTROŠAČA
on 2006/1/6 15:20:00 (1124 reads)

Koliko ste puta do sada u svom poštanskom sandučiću pronašli hrpu reklamnog materijala? Raznih „novina“, prospekata, obavijesti i kataloga kojim su vas „darivali“ razni „Kauflandi“, „Bile“, „Baumaxi“, „Mercatori“, „Peveci“...

Još je i dobro kada ga vam ostave u sandučiću. A kada ga stave NA sandučić? Ili ga zataknu u neku rupu na dvorišnoj ogradi! Ili uguraju u vrata stana ili kuće. A onda vjetar ili propuh to raznosi po cijelom stubištu, dvorištu ili ulici. Ili ga vi pokupite i bacite u smeće, Pa onda završi na deponiji. Ili ako imate organizirano odvojeno(selekcionirano) skupljanje otpada, odložite to smeće u stari papir. I njegov odvoz posebno plaćate, kupnjom posebnih vreća.

Možemo li se zaštiti od toga terora trgovaca? Možemo, ako želimo.
Zakon o zaštiti potrošača na našoj je strani. Sve te propagandne materijale zakon naziva „sredstvima za daljinsku komunikaciju“. Po definiciji zakona tu spadaju:
adresirani ili neadresirani tiskani materijal, standardna pisma, tiskane promiđžbene poruke s naruđžbenicama, katalozi, telefon s ljudskom ili telefon bez ljudske intervencije, telefaks i elektronička pošta. Tu spadaju i radio, videofon, videotekst i televizija ali za ovu temu sada nisu bitna ta sredstva daljinske komunikacije.

I što kaže zakon?
Trgovci (a to su svi oni koji nam nešto nude) smiju telefon i telefaks kao sredstvo daljinske komunikacije koristiti ISKLJUČIVO UZ NAŠ PRISTANAK. Svaka reklama i ponuda putem telefona i telefaksa moguća je samo ako vi na to pristanete, ako prihvatite takove razgovore bez obzira da li je s druge strane čovjek ili govorni automat. I odbijanje takovih ponuda je jednostavno: prekinete razgovor.

Zakon dalje navodi: uporaba ostalih sredstava daljinske komunikacije dopuštena je ako se potrošač tome izričito ne protivi. To znači da vas smiju zasipati svojim novinama, reklamama, oglasima i katalozima ako na poštanskom sandučiću nemate NALJEPNICU: „ZABRANJENO ZA REKLAME“ ili „ZABRANJENO ODLAGANJE REKLAMNOG MATERIJALA“ ili nešto slično tome iz čega će se jasno vidjeti DA SE PROTIVITE svakom obliku daljinske komunikacije.

A što ako unatoč vašoj izričitoj zabrani „Bila“ , „Kaufland“, „Merkator“, „Pevec“, „Baumax“ ili neki drugi trgovac nastavi puniti vaš poštanski ormarić?
Obratite se Državnom inspektoratu - tržišnoj inspekciji i podnesite prijavu.
Kazna je od 10.000 do 50.000 kuna.
A nakon promjena zakona o obveznim odnosima koji je stupio na snagu 1.1. 2006. možete te neodgovorne trgovce tužiti i tražiti:
1. naknadu troškova koje imate u zbrinjavnju njihovog smeća;
2. odštetu zbog maltretiranja i duševnih boli.

A ja ću uskoro u Hrvatskom Saboru podnjeti prijedlog izmjena Zakona o potrošačima i predložiti ću da trgovci SVA sredstva za daljinsku komunikaciju mogu koristiti samo uz izričito SUGLASNOST potrošača. Odnosno da će svoje smeće moći odlagati samo u one sandučiće na kojima će pisati: DOZVOLJENO ZA REKLAME.

Prilagodeno za ispis Pošaljite tekst Pretvori u PDF