Izbornik
Blog : Još o kamatarima
on 2007/1/19 18:32:56 (1180 reads)

Još 26. studenog 2006. na lesar.info objavio sam tekst pod naslovom „KAMATARI“.
Problematizirao sam oglašavanje kredita putem novina i različitih letaka na javnim mjestima a umjesto naziva ponuditelja daju se samo brojevi mobitela.
Sumnjajući da se iza tih ponuda kriju i banke, dana 2. prosinca 2006. pismom se obraćam guverneru HNB-a. Dana 17. siječnja 2007. stiže i odgovor.

Pismo i odgovor nalaze se ovdje.

IZDVAJAM I NAGLAŠAVAM:

„...informacija o prikupljenim podacima dostavljena je u rujnu 2004. nadležnim tijelima u cilju provjere posluju li ponuđači u skladu s propisima RH. Hrvatska narodna banka nema saznanja o postupanju nadležnih državnih institucija protiv nelegalne ponude kredita, jer joj je dostavljen SAMO osvrt na provedeni nadzor po subjektima koji su obuhvaćeni istraživanjem.“

„Namjera HNB-a nije bila upozoriti samo na one slučajeve koji su bili obuhvaćeni istraživanjem već ukazati na potrebu kontinuiranog nadzora legalnosti poslovanja pravnih i fizičkih osoba koje oglašavaju kredite u tisku, te poduzimanja potrebnih radnji da bi se spriječile ili sankcionirale eventualne nepravilnosti...“

Drago mi je da su odgovorni i u HNB-u primjetili moguću nezakonitost u ovim radnjama.

Ali, koja su to „nadležna tijela“ koja su još u rujnu 2004. bila upozorena na moguću nezakonitost?
Zašto ta „nadležna tijela“ HNB-u nisu dostavila izvješća o svojim nalazima i poduzetim mjerama?
Jesu li ta „nadležna tijela“ shavtila poruku HNB-a o „potrebi kontinuiranog nadzora“?

Idem u potragu za odgovorima na ova pitanja. Šaljem pitanja ministru financija i unutarnjih poslova. Možda i Bajiću.