Izbornik
Blog : Ustavni sud ukinuo tri poreza
on 2007/3/6 13:56:48 (2375 reads)

U našoj je javnosti gotovo nezamijećeno prošla odluka Ustavnog suda o ukidanju odredbi zakona o financiranju lokalne i regionalne samouprave kojom su ukinuti slijedeći porezi:

- Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište

- Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

- Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine

U našoj je javnosti gotovo nezamijećeno prošla odluka Ustavnog suda o ukidanju odredbi zakona o financiranju lokalne i regionalne samouprave kojom su ukinuti slijedeći porezi:

- Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište

- Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

- Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine

Odluka je donijeta prije desetak dana a njena objava u Narodnim novinama očekuje se ovih dana. Objavom te odluke odredbe zakona prestaju vrijediti.
To znači da od dana objave odluke, općine i gradovi više ne mogu naplaćivati spomenute poreze. Suština razloga ove odluke Ustavnog suda je u tome da su suci ocijenili kako se radi o „kaznenim“ porezima te su samim time suprotni Ustavu.

Ova je vijest dobra za građane. Dakako, samo za one koji ili nisu obrađivali poljoprivredno zemljište, ili za one koji su imali građevinsko zemljište a nisu ga priveli svrsi ili pak za one poduzetnike čiji su objekti zjapili prazni – nisu bili u poduzetničkoj funkciji.

Ali je loša za općine i gradove! Naime, u ovoj 2007. godini prihodi općina i gradova s naslova lokalnih poreza je planirana u visini od oko 350 milijuna kuna. Trećinu tih prihoda činili su sada ukinuti porezi. Znači, oko 115 milijuna kuna manji prihodi. Proračuni su donijeti, rashodi isplanirani a prihodi se neće ostvariti.

O ovoj odluci nije se očitao ni Sanader. Šuti i Šuker. Namjerava li Vlada preraspodjelom državnog proračuna nadoknaditi općinama i gradovima ovaj gubitak? Ili pak će se općine i gradovi „snalaziti“ povećanjem komunalnih doprinosa i naknada, porezom na reklame ili promet, povećanjem cijene boravka djece u vrtićima ili će smanjiti rashode nauštrb kulture, sporta, školstva, stipendija...? Što vi mislite?