Izbornik
Blog : EU referendum 22. siječnja ?
on 2011/12/27 14:42:07 (1029 reads)

Fonogram moje rasparave 23. prosinca 2011.
12. Prethodna odluka o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,
12. Izmjena Deklaracije o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji,
12. Prijedlog odluke o raspisivanju državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
PREDSJEDNIK:
U ime klubova imamo prijavljena tri predstavnika kluba, Hrvatskih laburista gospodin Dragutin Lesar. Izvolite.
DRAGUTIN LESAR:
Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predsjedniče Vlade, ministrice i ministri.
Za razliku od nekih doista tema EU često zahtijeva, zaslužuje, zavrjeđuje i riječi velikih zahvala i govora, ali ja smatram da najidealniji trenutak hvala i pohvala u Hrvatskoj će uslijediti nakon referenduma jer točno je da u Hrvatskoj je postignut i visoki stupanj međustranačkog političkog suglasja na projektu EU, a da li ćemo ga uspjeti, taj konsenzus, postići i s građanima ove zemlje vidjet ćemo. Milenijski projekat, jučer na radnom sastanku stranaka doista u ovom trenutku rečeno je da se radi sada o milenijskom projektu što se budućnosti zemlje tiče doista je.


Mi danas odlučujemo o tri dokumenta. O deklaraciji po treći puta jer je prvi puta Hrvatski sabor Deklaraciju o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u EU donio 2005. Neki koji sad žamore ili nisu bili u Saboru ne mogu se sjetiti tih noći i dana kada se ona pisala i sastavljala, ali je bitno bila da je tog dana su sve stranke u Parlamentu potpisale tu deklaraciju jer je ona bila nužna predsjedniku Vlade koji je idući dan putovao u Bruxellles. Jedan od važnijih dokumenata tog trenutka, i u njoj je bilo dogovoreno svih stranaka u Parlamentu da će se pregovori završiti, referendum raspisati prije potpisivanja ugovora. Jednoglasna odluka u Hrvatskom saboru, ako se dobro sjećam.
2010. je rečeno da to nije dobro i da najprije moramo ugovor potpisati i onda raspisati referendum. Koliko god smo se trudili upozoriti da odredba o roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora će biti neprovediva zbog očekivanih izbora u Hrvatskoj nije bilo dovoljno, a oni koji su glasali protiv izmjene te deklaracije su bili proglašeni euroskeptici. Sada opet Hrvatski sabor i tu odredbu deklaracije mora mijenjati. I sad se ja pitam da li su predlagatelji euroskeptici? Naravno da nisu, jer se shvatilo da poštivanje Ustava i zakonskih rokova je važnije od milenijskog projekta. Dakle, sada ovu deklaraciju moramo promijeniti i uskladiti sa zakonskim odredbama koje ima.
Drugi dokumenat je prethodna Odluka o pristupanju Hrvatske u EU. I što se Hrvatskih laburista tiče na nju nemamo nikakvu primjedbu. Podržat ćemo izmjenu deklaracije, podržati ćemo ovu prethodnu Odluku o postupku.
Međutim, što se tiče trećeg dokumenta o kojem danas odlučujemo i raspravljamo, a to je Odluka o raspisivanju referenduma. Nije nam sporno ni referendumsko pitanje i mislim da je jako dobro napravljeno, vrlo jasno, kratko, svakom razumljivo i ne vidim nikakve potrebe daljnjeg širenja kompliciranja ili izazivanja bilo kojih dilema u referendumskom pitanju. Ni to nam nije sporno. I da je to samo jedna odluka i to bi podržali. Problem je 22. siječnja 2012. Dakle, datum održavanja referenduma.
Ja sam sinoć postavio pitanje da li smo sigurni da su građani RH dovoljno informirani o EU, o sadržaju pristupnog ugovora, o sadržaju ispregovaranih poglavlja, ali ne samo u kontekstu informiranja nego ono što je nama daleko bitnije da postignemo što veći odaziv na izbore. Istina u paketu priprema ulaska Hrvatske u EU mijenjali smo i Ustav u onom dijelu koji govori o pravovaljanosti referenduma i ukinuli odredbu da je on pravovaljan ako je izlaznost veća od 50%.
Međutim, političari bi trebali imati cilj da se izlaznost veća od 50% postigne bez obzira da li to Ustav ili zakon traži. Postizanje tog općeg dogovora sa što većim brojem građana u izlasku na izbore će biti kruna uspjeha svih onih koji su od prvog do posljednjeg dana vršili pregovore i doveli Hrvatsku u EU. Zar ne bi osjetili gorčinu svi zajedno da je izlaznost na referendum 30%
Jer bi mogli reći da je to onda projekat građana ove zemlje ako izlaznost bude 30%. nama u Hrvatskim laburistima jeste cilj, ne što je predsjednik Josipović zaželio da odluka za bude 70% nego da izlaznost na referendum bude 70%, i nije važno za promil, postotak ili za 10% više glasova donesemo odluku o ulasku u Europsku uniju ili ne. Što veći broj građana sudjeluje u procesu odlučivanja to će veći broj građana osjećati to kao svoj projekat, sa tim svojim glasom donose i daju svoj doprinos tome i svi oni problemi koji se javljaju na tom putu i nakon ulaska u Europsku uniju shvatiti će i više će razumijevati.
Kažu, i to je kolega Milanović, gospodin premijer ponovio, nemamo vremena. 12. veljače je bio prijedlog referenduma, to je tri tjedna kasnije od predloženog roka, da li je doista tri tjedna vremena za građane je toliko sudbonosno, toliko nebitno da ne želimo to pokloniti njima u odnosu na 2 tisuće dana koliko je sve skupa trajalo?
Neću sada otvarati dilemu da li je kompletna državna i javna uprava u Hrvatskoj dovoljno pripremljena za ulazak u Europsku uniju, da li je Hrvatsko gospodarstvo dovoljno pripremljeno jer će nadam se to biti jedna od glavnih zadaća nove Vlade da do 7. mjeseca 2013. i to dotjeramo koliko je to moguće. Podržali smo ideju da se u siječnju održi jedna kvalitetna, tematska i dobra rasprava o tome kako doprinos što većem odazivu građana na referendum. Ali ako Hrvatska nema alternative osim Europske unije onda postavljam pitanje da li će Europska unija 1. 7. 2013. biti takva kakva je danas. Što će tada biti sa Euro zonom, Šengenom. Da li će u nadmetanju dva koncepta budućnost Europske unije, jedni koji bi sjedinjene države Europe, a drugi se bore za sačuvanje većeg dijela nacionalnog suvereniteta postići suglasje, pa će ta Europa izgledati približno slično kao i danas. Ili ne daj Bože što ako u međuvremenu Europa pukne, ako nemamo alternativu što bi to za Hrvatsku značilo, da ni mi nemamo alternativu? Ne takvim rječnikom se služiti, ne na taj način ljude privlačiti da sudjeluju u procesu odlučivanja.
I završiti ću sljedeće, potpuno jasno Hrvatski laburisti podržat će odluke o izmjeni Deklaracije, odluke o prethodnom postupku, učiniti ćemo sve i pozivati građane da sudjeluju u procesu formiranja, sve organizacije sindikata poslodavaca i civilnog društva da budu na tom području aktivni i sugerirat ćemo im da glasuju za ulazak Hrvatske u Europsku uniju ali nećemo podržati odluku o referendumu jer se nije uložilo niti minimum truda da postignemo kompromis da to bude 12. veljače i mi smatramo da tih tri tjedna koje bi posvetili građanima oni to zavređuju da bi tada dobili veću kvalitetu, veću sigurnost i umjesto onoga u Hrvatskoj prisutne rasprave emotivne kada nekoga pitaš da li je za ili protiv Europe, svi znaju da li su za ili protiv, nitko ne zna zašto. to su naši razlozi suzdržanosti kod termina, datuma održavanja referenduma.