Izbornik
Blog : Rasprodaja u znanstvene svrhe
on 2013/8/8 14:29:59 (1127 reads)

Prije nekoliko dana u Dnevniku HTV-a objavljena je vijest da je naše ministarstvo gospodarstva bez javnog natječaja potpisalo ugovor s kompanijom „Spectrum“ iz Norveške o seizmičkom istraživanju Jadranskog mora. Ta se istraživanja koriste, između ostaloga i za utvrđivanja potencijalnih nalazišta ugljikovodika- nafte i plina.
Rezultati tih istraživanja za svaku su državu od najvećeg energetskog značaja a samim time i jedna od najveći tajni. Zbog toga u Zakonu o rudarstvo ali i u novom posebnom Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika piše:


Zakon o rudarstvo:
Članak 50.
(1) Svi geološki, geokemijski i geofizički podaci prikupljeni pri istraživanju i/ili eksploataciji mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj su vlasništvo Republike Hrvatske.
(2) Zadužuje se ministarstvo nadležno za rudarstvo za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih geoloških, geokemijskih i geofizičkih podataka i rezultata utvrđenih istraživanjem i/ili eksploatacijom mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj.
(3) Operativne poslove iz stavka 2. ovoga članka pod nadzorom ministarstva nadležnog za rudarstvo obavlja Hrvatski geološki institut.
Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika:
Vlasništvo nad dokumentima i podacima vezanim za ugljikovodike
Članak 41.
(1) Svi geološki, geofizički, geokemijski, ekološki i drugi podaci kao i podaci koji su rezultat analize takvih podataka, podaci o rezervama ugljikovodika, sastavu i uzorcima stijena i minerala koje investitor posjeduje i o kojima stekne saznanja prilikom izvođenja rudarskih radova za vrijeme važenja dozvole i sklopljenog ugovora isključivo su vlasništvo Republike Hrvatske.
(2) Investitor je ovlašten podatke iz stavka 1. ovoga članka koristiti isključivo u svrhu izvođenja rudarskih radova za vrijeme važenja dozvole i sklopljenog ugovora uz obvezu poštivanja tajnosti podataka sukladno odredbama ovoga Zakona.
Zaštita tajnosti podataka
Članak 42.
(1) Niti jedna strana ugovora sklopljenog na temelju izdane dozvole ne smije bez izričite prethodne suglasnosti druge strane otkriti, objaviti ili prenijeti trećoj strani bilo koji podatak koji se smatra tajnim u smislu ovoga Zakona, sadržaja izdane dozvole i odredbi sklopljenog ugovora.
(2) Podatak koji se smatra tajnim sukladno stavku 1. ovoga članka može biti priopćen jedino odvjetnicima kao pravnim savjetnicima ili pravnim zastupnicima u eventualnim sporovima pred nadležnim tijelima ili drugim savjetnicima koje je angažirala jedna od ugovornih strana, subjektima koji obavljaju računovodstvene i revizorske usluge za ugovorne strane, subjektima koje su Ministarstvo/Agencija i/ili investitor angažirali za izvođenje radnih operacija vezanih za rudarske radove i drugim subjektima ako je angažiranje istih neophodno kojoj od ugovornih strana za provođenje izdane dozvole i/ili sklopljenog ugovora i druge operacije povezane s tim, ali samo u onoj mjeri koliko je to potrebno za realizaciju usluga i/ili radnji takvih subjekata za potrebe koje od ugovornih strana i pod uvjetom da se s takvim subjektom sklopi poseban ugovor ili se sastavi drugi odgovarajući pravni akt uz obvezu potpisa istog od strane takvog subjekta kojima se isti obvezuju na čuvanje tajnosti podataka koji se sukladno ovom Zakonu smatraju tajnima.
(3) Obveza čuvanja tajnosti podataka traje pet godina nakon prestanka važenja izdane dozvole odnosno sklopljenog ugovora i to iz bilo kojeg razloga.
*****
U spomenutoj informaciji HTV-a pročitano je i priopćenje „Spectrurama“ u kojemu, između ostalog tvrde da ta istraživanja Hrvatsku neće koštati ni lipe jer će oni troškove pokriti ( ali valjda i dobit ostvariti) prodajom rezultata istraživanja na svjetskom tržištu.

Kasnije sam saznao ministra prije potpisivanja ugovora nije dobio pozitivno mišljenje Uprave za rudarstvo svoga ministarstva koja je smatrala da se taj ugovor po našim zakonima ne smije potpisati bez javnog natječaja po zakonu . Onda je ministar Vrdoljak zatražio i dobio pozitivno mišljenje ministra obrazovanja, znanosti i sporta jer će se navodno to istraživanje koristiti u znanstvene svrhe a za nešto što ja u znanstvene svrhe ne treba javni natječaj.
Koliko je meni poznato INA je jedina kompanija koja ima valjanu koncesiju za istraživanje ugljikovodika na teritoriju RH i u gospodarskom pojasu u Jadranskom moru. Ina šuti. Znakovito.
A ako još ne vjerujete da je sve to istina, budite ljubazni i otvorite ovaj link:

http://www.spectrumasa.com/wp-content ... %20Croatia%20Multi-Client