Izbornik
Blog : Viviane Reding planira EU pretvoriti u SDE
on 2014/1/11 12:37:23 (845 reads)

Gospođa Reding najavila je kandidaturu za predsjednicu Europske komisije i izjavila:
'Trebamo izgraditi Sjedinjene Europske Države s Europskom komisijom kao vladom te s dva doma - Europskim parlamentom i Senatom država članica'.
Kampanja s ciljem da se Europska unija pretvori u Sjedinjene Europske Države bit će 'najbolje oružje protiv euroskeptika', izjavila je Viviane Reding, potpredsjednica Europske komisije i europska povjerenica za pravosuđe. Reding je pozvala da se 'istinska politička unija' uvrsti u kampanju za europske izbore koji će se održati u proljeće. Njezina vizija, koju dijele mnogi u europskim institucijama, transformirala bi Europsku uniju u superdržavu, svodeći nacionalne vlade i parlamente na minornu političku ulogu, kakvu primjerice igraju gradska i lokalna vijeća u Velikoj Britaniji, piše Telegraph.


23. prosinca 2011. u Saboru sam najavio opasnost ideje o SDE (citat iz fonograma):
Ali ako Hrvatska nema alternative osim Europske unije onda postavljam pitanje da li će Europska unija 1. 7. 2013. biti takva kakva je danas. Što će tada biti sa Euro zonom, Šengenom. Da li će u nadmetanju dva koncepta budućnost Europske unije jedni koji bi sjedinjene države Europe, a drugi se bore za sačuvanje većeg dijela nacionalnog suvereniteta postići suglasje, pa će ta Europa izgledati približno slično kao i danas......
******
Gospođi Reding treba ORUŽJE i apsolutna vlast za borbu protiv onih koji se s njom ne slažu.
Ona predlaže da 28 članova EK i 28 članova Vijeća, koji su redom bez izbornog legitimiteta kako u vlastitim državama tako i u sklopu tijela EU, stvori novu super-državu. A s protivnicima će se obračunati oružjem. Apsolutnom vlašću. Mein kampf.